Inbreng Ria Hennis Cie 3/10/2023

Geachte commissieleden,

Het is vanavond voor ons allemaal veel te spannend om zo maar, zonder al te veel aandacht, aan voorbij te gaan.

Gelukkig zijn er meerdere dorpsgenoten die hier inspreken.

Het zou fijn zijn als we ons heel goed realiseren wat hier vanavond voorgesteld wordt. Het definitieve faillissement van onze dorpen!

Opheffen! zegt het College, en de raad sukkelt mee, want met ÉÉN geluid naar buiten komen lijkt belangrijker dan de eigen uitgangspunten, het moet niet gekker worden!

Het overgrote deel van deze commissie is gekozen door inwoners die wel degelijk de programma’s hebben gelezen.

Op basis van die uitgangspunten mogen de inwoners verwachten dat de opheffing van Wijdemeren niet aan de orde is!

Hoera geen vuiltje aan de lucht.

Maar dan krijgen we te maken met wethouders die het niet zo nauw nemen met de mening van ONZE INWONERS!

Het ene na het andere bouwplan sneuvelt zonder inspraak met als toppunt het vanavond voorliggende besluit tot het opheffen van Wijdemeren.

Ik vind dit uitermate kortzichtig, arrogant, en reden om op zeer korte termijn het referendum voorstel  van een voormalig DLP raadslid te steunen.

 Het wordt tijd dat we de inwoners aan het woord laten en niet alleen in tijden van de verkiezingen.

U bent nu nog in de gelegenheid het tij te keren en op een rustige en weldoordachte wijze volgend jaar een besluit te nemen!

Dank voor uw aandacht en veel wijsheid de komende tijd!

Ria Hennis   Nederhorst den Berg  tel.06 45406041