ANBI

Fiscaal nummer of RISN 821013221

Beleidsplan algemeen

Hier de link naar het beleidsplan in algemene zin voor de lange termijn

Beleidsplan voor de raadsperiode 2022-2026:
Het verkiezingsprogramma

Hier de link naar het verkiezingsprogramma

Vergoedingen aan het bestuur

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.
Werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van DorpsBelangen worden natuurlijk wel vergoed.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten en uitgaven zijn terug te vinden in het exploitatie overzicht zoals jaarlijks wordt uitgereikt aan de leden tijdens de ledenvergadering in juni.
Hier de link naar het exploitatie overzicht 2023.

Statuten en huishoudelijk reglement

Hier de link naar de statuten
Hier de link naar het huishoudelijk reglement