Scholen Loosdrecht in erbarmelijke staat : Schriftelijke vragen

Wijdemeren 17 oktober 2023

Geacht college,
Wij ontvingen onlangs een verontrustende brief van een ouder die kinder(en) op basisschool De Sterrenwachter in Nieuw-Loosdrecht heeft.
De school kampt met lekkages die niet worden verholpen, waardoor kinderen in plassen in de klas zitten. In de vorige winter werd er ook al aan de bel getrokken, kinderen zaten met jassen aan omdat de school niet warm te krijgen was. Ook
werd er toen al langere tijd gesproken over tocht, schimmel en onveilige situaties in de school.
Buiten schooltijd zouden er hangjongeren over de daken van de school lopen, met alle risico’s van dien. Ook ontvingen wij signalen dat de bouw van het 2e IKC is uitgesteld. Wij delen al deze zorgen en hebben vragen. Graag antwoord op deze vragen op basis van artikel 52 RvO.

 1. Bent u op de hoogte van de actuele situatie, conditie van onderhoud en veiligheid van de basisscholen De Sterrenwachter en De Linde in Nieuw-Loosdrecht?
 2. Wat is er na vorige winter gedaan om het schoolgebouw van De Sterrenwachter nog in bruikbare staat te achten voor de komende winter en de navolgende tijd?
 3. Heeft u over geschetste problemen overleg met het schoolbestuur en TalentPrimair gehad?
  Zo ja, hoe kijken zij hier tegenaan?
  Wat is er afgesproken?
 4. Zijn er suggesties, verzoeken, oproepen tot acties aan u/de gemeente gedaan door enige partij/betrokkene in deze?
  Zo ja, wanneer?
  En wat heeft u hiermee gedaan?
 5. Er is ons eerder verwittigd dat er geld is voor (klein) onderhoud. Is dit nog voldoende om reparaties (van deze omvang) uit te voeren?
  Zo ja, waarom worden genoemde gebreken niet verholpen?
 6. Kunnen de kinderen in eigen dorp (Nieuw-Loosdrecht), naar Nederlandse maatstaven, naar een gezonde veilige school deze winter en hierop volgende tijd?
  Bent u het met ons eens dat als dit niet gegarandeerd kan worden, er nu actie nodig is?
 7. Waarom wordt er niet uitgeweken naar noodlokalen op locatie De Linde, zoals eerder dit is aangegeven als mogelijk alternatief?
 8. Bent u en handhaving op de hoogte van onveilige situaties na schooltijd, waaronder het op de daken lopen?
  Zo ja, wat heeft u/de gemeente hiertegen ondernomen?
 9. Wat is de status van het project 2e IKC?
  Is er sprake van uitstel? Wanneer gaat het project naar uitvoerende fase?
  Wanneer is naar verwachting het 2e IKC een feit?

  Wij kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

  Patricia IJsbrandij
  Fractievoorzitter DorpsBelangen