Verkiezingsprogramma

Voorwoord van de voorzitter

Rots in de branding

Het zijn roerige tijden en juist dan is het verstandig te kiezen voor een rots in de branding. DorpsBelangen bestaat in 2022 veertig jaar en dat is niet zomaar.

Het betekent dat we ons altijd mengen in de discussie als het gaat over de toekomst van onze gemeente, onze prachtige dorpen en al onze inwoners. Daarbij kijken we vooruit hoe we met elkaar als zelfstandige gemeente verder kunnen komen. We luisteren daarom naar de inwoners, om te horen wat er leeft, en staan altijd open voor het gesprek. Als er goede ideeën zijn gaan we daarmee aan de slag. Dat hebben we door de jaren heen steeds gedaan en dat blijven we doen.

Goede plannen worden geboren in onze dorpen maar ook in de politiek. Of we nu onderdeel uitmaken van oppositie of coalitie, onze stelregel is altijd: “een goed voorstel, is een goed voorstel”. Daarbij kijken we altijd wat er kán, wat de mogelijkheden zijn, ook al lijkt het in eerste instantie dat er niets mogelijk is.

Creatief zijn, positief zijn, dat staat bij ons voorop! Als het gaat om woningbouw, waar schreeuwende behoefte aan is, versterking van de recreatie, bescherming van de natuur en een goed functionerende gemeentelijke dienstverlening. Het zijn een paar voorbeelden waarbij wij altijd scherp blijven op de inhoud. DorpsBelangen laat zich niet verleiden tot gemakkelijk geroep.     

Maar we moeten ook realistisch zijn. Als na grondig bekijken van alle mogelijkheden en kansen blijkt dat iets níet kan, moet je ook eerlijk zijn. DorpsBelangen schept geen valse hoop of verwachtingen. We praten niemand naar de mond. We staan wel voor de belangen van iedereen en wegen die mee in onze beslissingen. DorpsBelangen staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Inclusiviteit is bij ons vanzelfsprekend.

We doen zo ook in de komende jaren onze naam eer aan. Want DorpsBelangen staat voor de belangen van onze dorpen. Dat zijn dus ook uw belangen. Daar staan wij voor, en dat doen we met volle overtuiging en inzet. Dat hebben we altijd al gedaan in onze rijke geschiedenis en dat blijven we doen.

Nu en na de verkiezingen.

Verkiezingsprogramma

Veilig leven doen we samen

 • 30 kilometer per uur in de dichtbebouwde wijken. Elkaar op gevaarlijk gedrag aanspreken.
 • Versterking van toezicht en handhaving. Op land én op het water. Zo veel mogelijk samenwerken en de krachten bundelen.
 • Inwoners kennen hun eigen buurt het best. Wij willen dat zij meepraten over de inrichting van straten als het gaat om verkeersveiligheid.
 • Gebruik van de  ‘Waak Samen’ app stimuleren om snel meldingen te kunnen doen.  
 • Stevige aanpak van criminaliteit en ondermijning. Het onzichtbare kwaad heeft invloed op de sfeer in onze dorpen. Wij nemen het initiatief voor een opzet van een regionale aanpak.

Sociaal zijn, maar kijk wie wat krijgt

 • Kritisch kijken naar de uitgaven die we doen. Wettelijk wat moet,  en bovendien gebruik maken van de speelruimte die we hebben voor extra maatwerk.
 • Betaalbare hulp voor degenen die het nodig hebben. Maar scherp beoordelen of de hulp wel op de juiste plek terecht komt. 
 • Kwaliteit van onderwijs waarborgen. Kleine scholen in de kernen altijd koesteren en grotere Integraal Kind Centrum-scholen (IKC) daar waar het mogelijk is.
 • Meerdere vestigingen van een moderne bibliotheek in onze gemeente. Lezen en blijven ontwikkelen is belangrijk voor jong tot ouder. Een moderne bibliotheek bedient breed de maatschappelijk-sociale opgave die we met elkaar hebben en ondersteunt de digitale samenleving. Een goed bereikbare bibliotheek bevordert ontmoeting en inclusie.

Ondernemer, de economische motor

 • Met grote regelmaat bedrijven bezoeken met de raad en het college.
 • Tips serieus nemen hoe de gemeente sneller en beter kan handelen.
 • Op vaste momenten presentaties organiseren voor de gemeenteraad van Ondernemend Wijdemeren over de economische stand van zaken  in de gemeente.
 • Mogelijkheden oppakken om met initiatieven van de ondernemers ons watersportgebied beter bereikbaar te maken.  

Kansen woningbouw voor iedereen!

 • Bouwen met veel creativiteit waar het nog kan. De provincie houdt ons in de klem maar we kijken naar wat er wel mogelijk is.
 • Leegstaande gebouwen omzetten in woningen.
 • Bouwen voor de starters die in onze gemeente willen blijven wonen.
 • Bouwen voor oudere inwoners die hun (te) grote huis willen verruilen voor een woning die meer aan hun behoefte voldoet.
 • Vol inzetten op afronding Ter Sype in Loosdrecht en Groenewoud/Emmaweg (Vlek) in Kortenhoef.

Genieten van onze mooie gemeente

 • Onze unieke gemeente is een blauw-groene parel waar iedereen van moet kunnen genieten, met mooie (nieuwe!) routes op land en op het water.
 • We genieten van de prachtige natuur, die koesteren we maar die is er ook om gezien te worden. Zicht op het water dus en op de weidse natuur.
 • Meer accommodaties voor kort verblijf.
 • Ontwikkelen van mogelijkheden samen met de ondernemers in de watersportrecreatie.
 • Het recreatieve aanbod moet zo breed mogelijk zijn: van kamperen met een tent tot verblijf in een luxe recreatiewoning. 
 • Gebiedsakkoord is er óók en juist voor de recreatie. Dat steunen wij!

Verenigingen, de échte kampioenen

 • De verenigingen zo veel mogelijk steunen, zij zijn het cement van onze samenleving.
 • Regelmatig bezoeken van verenigingen om te horen wat er leeft, en wat er nodig is.
 • We moeten de verenigingen, onze echte kampioenen, helpen bij  aanvragen van vergunningen voor bijvoorbeeld evenementen. Eén aanspreekpunt bij de gemeente.
 • Beperkende maatregelen zo soepel mogelijk laten verlopen.
 • Jaarlijks extra aandacht voor een tak van sport of vrije tijdsbesteding: “Het jaar van…..”.

    Op het geld letten

 • Kritischer zijn op de gemeentelijke uitgaven.
 • Gezien de stand van zaken, een scherpere financiële toets op alle plannen.
 • Wij willen een razendsnel professioneel begeleidingstraject voor mensen met schuldenproblematiek. En indien de enige uitweg: kwijtschelden van schulden. Het voorkomt verergering van de (gezin)situatie en torenhoge uitgaven voor de gemeente.
 • De gemeente moet scherper zijn op subsidies die we kunnen aanvragen. Daar is zeker veel binnen te halen.

En ook…….

 • Water is letterlijk en figuurlijk ons bindend element. Daar moet speciale aandacht op worden gericht. Water als plek om te recreëren, om rust te bieden, om te zuiveren, om energie op te wekken.  
 • We doen in de gemeente al ons best om inwoners te helpen met activiteiten in de buurt. De Appelboom is daar een goed voorbeeld van. Maar goede initiatieven zijn soms groter. Daar mag geen rem op zitten. De kermis in Nederhorst den Berg, het jazzfestival in Loosdrecht, en wat al jaren speelt en zeker onze steun verdient is het palingroken in Kortenhoef, de Veemarkt in ’s-Graveland, de Feestweek in Loosdrecht. Wij willen dat die blijvende steun krijgen. Vooral door de vergunningen vlot te regelen. Regeltjes zijn er nu eenmaal maar snel handelen vanuit de gemeente is essentieel.
 • Aanvragen van vergunningen vereenvoudigen. Zeker voor de “simpele” aanvragen en de jaarlijks terugkerende dorpsevenementen. Procedures zijn belangrijk, snelheid soms belangrijker.
 • Kunst en cultuur bindt onze dorpen. Met een rijke geschiedenis én met talloze creatieve uitingen van vele kunstenaars. In verschillende artistieke disciplines. Wij zetten ons in om die te behouden, én om ze  een podium te geven waar mogelijk. Met exposities of uitingen in de openbare ruimte.
 • Opzetten van een programma voor zeilles voor kinderen met de zeilscholen en de watersportverenigingen. Dit in combinatie met het schoolzwemmen dat we belangrijk blijven vinden.
 • Wij zetten ons in om de openstelling van onze prachtige buitenplaatsen en landgoederen voor bezoekers te verruimen. Wij staan voor het belang van natuur-en cultuureducatie en helpen die waar mogelijk, te bevorderen.
 • Milieu, natuur en duurzaamheid zijn razend actuele onderwerpen. Daarin is gelukkig al veel geregeld. Maar het is niet de bedoeling dat de inwoners krom moeten liggen om alles maar voor elkaar te krijgen. Ook daarop zijn wij waakzaam en stellen wij ons sociaal op.
 • Herinrichting van de natuur is mogelijk, maar de inwoners zijn de experts van het gebied en hebben een belangrijke stem in de natuurplannen.
 • Wijdemeren is er voor jong en oud. Daarom zetten wij in op een levensloopbestendige gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is.