Blauwtongvirus: Schriftelijke vragen

Wijdemeren, 11 oktober 2023


Geacht college,

Naar aanleiding van de dramatische ontwikkelingen en ingrijpende gevolgen rondom het blauwtongvirus in onze gemeente, de verontrustende berichten uit onze gemeente en de vermoedelijke oorzaak, stellen wij de volgende vragen. Graag antwoord op deze vragen op basis van artikel 52 RvO.

 1. Behalve de steun uitspreken aan de getroffen (hobby)boeren, wat doet het college om deze getroffen eigenaren van schapen en geiten daadwerkelijk te ondersteunen?
  Vereniging Baken heeft zorgen uitgesproken over de oorzaak van het virus en de verspreiding ervan. Een theorie is dat knutten de dragers en verspreiders zijn, en dat vernatting van het landschap de overlast van knutten verergert. In het kader van de vernatting die wordt genoemd als natuuropgave, onder meer in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, de volgende vragen aan het college:
 2. Welke actie heeft u ondernomen om uit te zoeken of knutten inderdaad een rol spelen in de verspreiding van het blauwtongvirus?
 3. Welke contact heeft u bij deze berichten direct gelegd met de provincie om dit bij de verantwoordelijk gedeputeerde aan te kaarten?
 4. Heeft u gesproken met deskundigen van de problematiek? Gezien de onzekerheid die nu is ontstaan;
 5. Welke actie heeft u ondernomen om de beoogde vernatting (toch al een punt van kritiek en heftige discussie) direct ‘on hold’ te zetten totdat er volledige duidelijkheid is rondom het virus, de oorsprong ervan en de verspreiding ervan?

  Als er nog geen actie is ondernomen;
 6. Op welke termijn gaat u deze wel ondernemen?
 7. Wat is uw plan van aanpak?
 8. Welke acties hebben prioriteit?
 9. Wanneer gaat u het gesprek aan met de verantwoordelijk gedeputeerde?

  Wij zien uit naar de beantwoording van onze vragen.
  Patricia IJsbrandij
  Fractievoorzitter DorpsBelangen