Indringende vragen aan het college

14 oktober 2022

Geacht college,

Normaal gesproken krijgt u 30 dagen de tijd (Artikel 52 RvO) om te antwoorden op schriftelijke
vragen.

In dit geval willen wij (DorpsBelangen) op zo kort mogelijke termijn – en in elk geval uiterlijk 21
oktober as – antwoord op de onderstaande vragen, gezien de enorme druk die staat op de
totstandkoming van de begroting en het belang daarvan voor het komende jaar en het meerjarig perspectief.

Aanleiding:

In de online versie van De Gooi- en Eemlander lezen we in een interview met wethouder Zagt dat de gemeente Wijdemeren een halfjaar de tijd heeft gekregen om een sluitende begroting te maken.

Vraag aan wethouder Zagt van Financiën.

Klopt dit bericht?

Zo ja, wat betekent dat aangezien we over een half jaar al in het nieuwe jaar 2023 zitten?
Wat betekent dit voor het preventief toezicht dat steeds als “aannemelijk” wordt gekenschetst?
Waarom heeft de wethouder gekozen om dit via de pers kenbaar te maken in plaats van de raad te informeren, terwijl het college een informatieplicht heeft?

Waarom heeft de wethouder dat niet gemeld in zijn brief van 10 oktober jl. net zo min als de
mogelijkheid dat er twee keer dertien weken uitstel verleend kan worden door de toezichthouder voor het maken van een sluitende begroting?

Wanneer heeft de wethouder besloten de raad onvolledig en niet tijdig te informeren?

Afgezien van wat de raad vindt, zegt Zagt in het interview in de Gooi- en Eemlander dat er al keuzes zijn gemaakt als het gaat om personeel, lokale belastingen en het tweede IKC. Waarop baseert de wethouder dat? Wij hebben al eerder duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad over dat soort keuzes gaat als budgethouder en als het gremium waar de kaders worden gesteld.

Tot zover de vragen

Nogmaals; wij verwachten binnen de kortst mogelijke termijn antwoorden op deze vragen.


Met vriendelijke groeten,
Jan-Jaap de Kloet
Fractievoorzitter DorpsBelangen

De brief aan het college volg deze link