Betrek inwoners bij opvang asielzoekers

Net als de inwoners van met name Nederhorst den Berg en de Horstermeer in het
bijzonder, maakt DorpsBelangen zich grote zorgen over het proces dat nu wordt
gevoerd. Wat ons bevreemdt is dat de direct omwonenden niet zijn betrokken bij het
onderzoeken of er een AZC in het Nera gebouw moet komen.

Zoals we al vaker hebben gezegd: de experts van het gebied, wonen in het gebied. Maak
dus gebruik van de kennis die er is. Strooi geen ingrijpend plan zomaar uit over het
gebied. Er zijn terechte zorgen over een AZC in het gebouw aan de Radioweg.

Natuurlijk is er veel onderzoek nodig, en de geschiktheid van Nera staat zeker ter
discussie.

Stevige en veelvuldige communicatie met de bewoners over zo’n gevoelig onderwerp is
van essentieel belang. Helemaal omdat de Bergers zelf en ook anderen in de kernen van
Wijdemeren, heel duidelijk hebben aangegeven mee te willen denken over een
oplossing om asielzoekers op te nemen in onze gemeente.

Maar net als de omwonenden vindt ook DorpsBelangen dat dat moet gebeuren in
verhouding tot de omvang van de kernen in onze mooie gemeente.

Betrokkenheid van iedereen die ideeën heeft, in oplossingen denkt en bereid is hun best
te doen voor degenen die op de vlucht zijn en een veilige plek zoeken staat niet ter
discussie. Het relatief grote aantal op één afgelegen plek staat dat wel.

Er is nu te veel onduidelijkheid. Te weinig communicatie van “de gemeente” waardoor
er veel verhalen een eigen leven gaan leiden. Dat is zeker niet goed in het licht van de
hulp die geboden moet worden.

DorpsBelangen heeft al aangegeven bij het college dat het anders moet. Een duidelijke
aanpak, goede en veelvuldige communicatie, uitleggen aan de inwoners van Wijdemeren
wat de plannen echt zijn, hen meteen erbij betrekken en de moeilijkheden benoemen
waar men tegenaan loopt. Alleen zo kan er draagvlak komen. En alleen zo komen we met
elkaar verder.

Bestuur en Fractie van DorpsBelangen