Nieuwjaarsgroet OPNH

Beste vrienden van de lokale politiek,

We kijken vol verwachting naar het nieuwe jaar 2023. Een jaar met allerlei kansen en uitdagingen. Ook het jaar van de Provinciale Staten Verkiezingen op 15 maart.

Onafhankelijke Politiek Noord-Holland gaat daar met volle energie aan meedoen. Als relatieve nieuwkomer, gesteund door een groot aantal lokale partijen in onze prachtige provincie.

Daarmee willen wij de stem van de lokale politiek laten doorklinken in Haarlem, in het Provinciehuis, in de Provinciale Staten.

Zo kunnen we de belangen van onze inwoners op een goede manier behartigen. Het ‘buitengebied’ heeft zijn eigen karakter en specifieke uitdagingen en biedt kansen waar het gaat om het wonen, werken en recreëren.

Daar maken we ons sterk voor. Net als de gezamenlijke onderwerpen die spelen in de kleinere gemeenten. Bijvoorbeeld bereikbaarheid en leefbaarheid van de kernen. Sociale cohesie dankzij de vele verenigingen die worden gedragen door honderden vrijwilligers.

Natuurlijk zijn er specifieke onderwerpen die weliswaar sterk aan de locatie zijn gebonden maar die een veel grotere invloed hebben op de wijde omgeving. Dan denken we aan Tata Steel, Schiphol en ook aan de datacentra in Noord-Holland.

U ziet het. Een breed scala waar we onze aandacht en energie aan geven. Om er zo een mening over te kunnen vormen en die op de juiste momenten uit te spreken. Standpunten die worden bepaald nadat we gesproken hebben met de inwoners, de ondernemers en andere belanghebbenden.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en onze acties.

Voor nu wensen we u een gezond, gelukkig en succesvol 2023.

Hartelijke groeten,

Jan-Jaap de Kloet, lijsttrekker OPNH

Meer informatie op website https://onafhankelijkepolitiek-nh.nl/

Facebook: https://onafhankelijkepolitiek-nh.nl/

Twitter: https://twitter.com/politiek_nh