Jan-Jaap de Kloet

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Gebiedsakkoord, Water, Recreatie en toerisme en Vastgoed.
Eerste locoburgemeester.

Even voorstellen

Geboren en getogen in Kortenhoef. Sinds december 2016 ben ik wethouder in Wijdemeren. Na de verkiezingen van 2018 bestaat mijn portefeuille onder meer uit Ruimtelijke Ontwikkeling, Recreatie en Toerisme, Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Ik kijk altijd naar de mogelijkheden in onze mooie gemeente. Daarbij is het steeds in beeld brengen van alle belangen essentieel. Of het nu gaat om huisvesting voor onze inwoners (er zijn in Wijdemeren honderden woningzoekenden) of het ondersteunen van recreatie en toerisme (en de ondernemers die daar hun bedrijf in hebben) of het koesteren van de natuurwaarden.

Daarbij staan de belangen van onze inwoners in de dorpen voorop. Zodat zij hier kunnen wonen, werken en ook zelf recreëren.

Want daar doen we het allemaal voor.


mobiel: 06 53 81 41 75
e-mail: jan-jaap.de.kloet@dorpsbelangen.nu