Even bijpraten

Beste DorpsBelangers,

Het is alweer een hele tijd geleden dat we elkaar ontmoet hebben, hopelijk
komt daar snel verandering in. We verwachten dat wij elkaar op 8 februari weer kunnen
ontmoeten. Zo gauw deze datum definitief is zullen wij jullie hierover via de Nieuwsbrief en de site informeren.
Ondertussen zijn wij volop bezig met de verkiezingen van 16 maart a.s.

De door de ledenvergadering goedgekeurde kieslijst is inmiddels definitief. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de verkiezingsposter die we jullie zeker op 8 februari of eerder zullen tonen.
De inhoud van ons verkiezingsprogramma is inmiddels zo goed als klaar dankzij de onvermoeibare inzet van onze wethouder Jan-Jaap en fractie en bestuur. We kunnen nu een duidelijk en aansprekend verkiezingsprogramma presenteren.
Onze dank gaat uit naar een ieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd.
De stukjes in de lokale bladen spreken aan en dat heeft alweer enkele nieuwe leden gebracht.

Dit jaar bestaat DorpsBelangen 40 jaar en dat zullen we zeker niet zo maar voorbij laten gaan.

Wat een stabiele partij in een mooie gemeente!!

Graag en gauw tot ziens,
Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen