Het is bijna zover!

Nog een paar maanden slechts scheiden ons van een totale vernieuwing van onze gemeenteraad.

Tijd om eens rustig na te denken over de bereikte resultaten en vooruit te zien naar nieuwe uitdagingen.

Er waren voor DorpsBelangen successen en teleurstellingen in de afgelopen vier jaar. Successen op het gebied van de finale afronding van zeer langlopende dossiers. Daar zijn de nieuwe leden van de raad zeker blij mee.

Revindicatie en Dorpscentrum Loosdrecht zijn afgerond en voor het dorpscentrum wachten we nu op de definitieve invulling. Mooi is het daar in ieder geval. Gebiedsakkoord Oostelijke vechtplassen is volop in ontwikkeling en er zijn flinke stappen gezet ten aanzien van het beheer van onze mooie plassen.

Teleurstellingen waren er ook. Woningbouw is en blijft nodig voor het behoud van onze Dorpen. Er zijn mensen die ontkennen dat er woningnood heerst in Wijdemeren, maar ja die wonen dan ook prima in hun, in voorheen natuurgebied, gebouwde woningen. En daar loop je als raadslid tegenaan. Op het moment kan en mag er alleen gebouwd worden indien de aanwonenden het goed vinden….. en verrassing….die vinden het dus niet goed. Participatie is uitstekend maar dat betekent niet dat iedereen zijn zin kan krijgen. Langlopende en gemeenschapsgeld verslindende processen volgen.

Uiteindelijk komt er dan een mager aftreksel of zelfs helemaal niets van de grond. Hierbij roep ik de woningzoekenden op om zich te roeren. Woningzoekenden laat van je horen in grote getale net zo veelvuldig en luid als de inwoners die het NIET willen. Tweehonderd aanmeldingen voor een bouwplan van veertig…en 900 aanmeldingen voor 16 Tinyhouses! Volgens mij zegt dat genoeg over de woningnood in onze gemeente. Sluit de rijen en laten we met elkaar zorgen dat er gewoond kan worden.

Ria Hennis
Raadslid voor DorpsBelangen